REGULAMIN SKLEPU

§ 1

1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem: magiawnetrz-sklep.pl jest F.H.U. „Ewa” Ewa Bielecka z siedzibą w Łękach, ul. Piastowska 67, 32-651 Łęki (zwana dalej EWA), NIP: 632-175-02-68, REGON: 276244308.
2. Kontakt ze sklepem internetowym można uzyskać pod numerem telefonu +48 33 841 02 87 ( od pon. do pt. w godz. 9.00 – 17.00, sob. 9.00 – 13.00), pod adresem poczty elektronicznej: sklep@magiawnetrz-sklep.pl bądź poprzez formularz kontaktowy.

§ 2

1. Przez Klienta należy rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną, dokonującą zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego magiawnetrz-sklep.pl
2. Przez Konsumenta należy rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych dokonującą zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego magiawnetrz-sklep.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Przez Przedsiębiorcę należy rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego magiawnetrz-sklep.pl, w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 3

1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową magiawnetrz-sklep.pl
2. Do zawarcia umowy konieczne jest złożenie zamówienia.
3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy określając w szczególności wielkość, kolor, ilość (w sztukach) zamówionego towaru, a w razie potrzeby podając inne szczegółowe informacje, które są wymagane w celu prawidłowego złożenia zamówienia.
4. Klient po złożeniu zamówienia ma prawo do jego anulowania w całości bez żadnych konsekwencji. Nie ma możliwości modyfikacji zamówienia poprzez zamianę towaru na inny lub rezygnację z jego części.
5. Klient staje się właścicielem zakupionego towaru w momencie całkowitej zapłaty za towar.
6. EWA zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień, w których formularz zamówienia nie został wypełniony lub został wypełniony nieprawidłowo lub takich, w których wykonanie stało się niemożliwe wskutek zmiany cen lub niedostępności towarów.

§ 4

1. Po wybraniu przez Klienta towaru należy kliknąć ikonkę DODAJ DO KOSZYKA.
2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka.
3. Jeżeli Klient chce kontynuować zakupy może dodawać kolejne produkty do koszyka.
4. Do zakończenia procedury zakupów należy kliknąć ikonkę IDŹ DO KOSZYKA lub kliknąć w ikonkę koszyka znajdującą się na górze strony.
5. Po wejściu na stronę koszyka należy wprowadzić dane niezbędne do wysyłki zamówionego towaru.
6. Klient ma do wyboru dwa sposoby dokonywania zakupów „szybkie zakupy” – niewymagające rejestracji albo zakupy z rejestracją dzięki któremu Klient zyskuje dostęp do dodatkowych opcji.
7. Po wprowadzeniu danych adresowych należy kliknąć ikonkę ZAPISZ, wyświetlając dostępne metody płatności. Po wybraniu metody płatności kliknąć należy ikonkę POTWIERDŹ ZAKUP.
8. W przypadku wybrania płatności „Płatność za pobraniem” należy potwierdzić wartość zamówienia klikając ikonkę POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności „Płatność online” należy wybrać bank, z którego chce się zapłacić albo wystawcę karty kredytowej i następnie kliknąć ikonkę ZAPŁAĆ ZA ZAKUPY.
Uwaga:
W przypadku wybrania jako formy płatności za towar Payu, dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku braku otrzymania płatności na rachunek podmiotu pośredniczącego w transakcji (płatności online) w terminie 24 godzin( dotyczy dni roboczych) od złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, a umowa zostanie uznana za niezawartą. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar. W przypadku konieczności poprawienia lub zmiany sposobu płatności w Payu należy kliknąć ikonkę REZYGNUJ, a następnie wybrać opcję ZAPŁAĆ PONOWNIE.
9. Na każdym etapie składania zamówienia można je anulować zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, które nie zostanie doprowadzone przez Klienta do końca zostanie automatycznie anulowane.
10. Na podany przez Klienta adres e-mail wysłana zostanie wiadomość potwierdzająca odebranie zamówienia Klienta. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

§ 5

1. Ceny na stronie podawane są w złotych polskich, są cenami brutto, zawierają należne podatki i cła.
2. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta.
3. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy.
4. Całkowity koszt realizacji zamówienia obejmuje łączną cenę zamówionych towarów wraz kosztami dostawy.

§ 6

1. Wszystkie towary przedstawione na stronie internetowej są dostępne.
2. W wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia i podejmie decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

§ 7

1. W przypadku braku danego towaru w magazynie Klient zostanie poinformowany na adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia i dostępnych opcjach (np. częściowa realizacja, pełna realizacja z wydłużeniem czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bez negatywnych skutków dla Klienta).
2. Jeżeli Klient nie chce aby zamówienie cząstkowe było realizowane, zamówienie jest wycofywane bez negatywnych konsekwencji dla Klienta, a w razie dokonania przez niego płatności kwoty uiszczone zostaną zwrócone.

§ 8

1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.
2. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w ciągu 1 dnia od jego złożenia.
3. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, wysłany zostanie do Klienta w ciągu maksymalnie 14 (słownie: czternastu) dni od przekazania zamówienia do realizacji. Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 16 dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.
4. Jeżeli przedmiotem zamówienia są towary o właściwościach określonych indywidualnie przez Klienta (np. wyroby szyte, haftowane itp.) lub towary z dłuższym terminem realizacji Klient po złożeniu zamówienia zostanie niezwłocznie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie o czasie potrzebnym na dostosowanie towaru do wymogów Klienta oraz o czasie realizacji i terminie dostawy. Przekazanie do realizacji takiego zamówienia następuje po ustaleniu z Klientem w/w parametrów.
5. W przypadku wybrania jako formy płatności szybkiego przelewu lub płatności kartą kredytową (płatności za pośrednictwem Payu) – realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100 % należności za towar na konto podmiotu pośredniczącego, od tego tez momentu należy liczyć termin przekazania zamówienia do realizacji.
6. Towar dostarczany jest za pośrednictwem kuriera lub do paczkomatu. Możliwy jest również odbiór osobisty.
7. Odbierając zamówiony towar Klient zobowiązany jest w obecności kuriera sprawdzić ogólny stan przesyłki, a w razie stwierdzenia widocznych uszkodzeń przesyłki wykonać akty staranności w celu potwierdzenia tych uszkodzeń na piśmie w formie protokołu w celu umożliwienia sprzedawcy dochodzenia roszczeń od firmy kurierskiej. W takim przypadku Klient winien niezwłocznie skontaktować się z firmą EWA.
8. W przypadku wybrania opcji „odbiór osobisty”, zamówienie nieopłacone oczekuje na Klienta 2 dni robocze od dnia zamówienia. Po tym terminie zamówienie zostaje anulowane.
9. EWA ponosi odpowiedzialność za dostarczenie zamówionego towaru do momentu jego doręczenia Klientowi.

§ 9

Forma płatności za zamówienie:
a. Przy odbiorze osobistym – gotówką lub kartą kredytową/płatniczą.
b. Za pobraniem – zapłata następuje do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki. Jest o jedyny sposób opłacenia przesyłki z dołu.
c. Przelew tradycyjny – zapłata następuje na rachunek bankowy 94 8437 0002 0014 0724 4168 0001.
d. Szybki przelew – dokonany przy użyciu pośrednika serwisu Payu. Cechą szybkich przelewów jest to, ze po wybraniu tej formy płatności Klient zostaje przekierowany na stronę wybranego z listy banku, aby dokonać przelewu pieniędzy.
e. Karta kredytowa/płatnicza – Klient musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie zakupów przez internet (o tym czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku). Płatność kartą kredytową/płatniczą dokonywana jest za pośrednictwem Payu.
f. PayPal – Klient płaci bezpośrednio ze swojego konta PayPal lub poprzez polecenie zapłaty. Po złożeniu zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę internetową operatora PayPal i tam zleca płatność w wysokości wartości zamówienia.

§ 10

Informacje znajdujące się na stronach sklepu internetowego magiawnetrz-sklep.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.

§ 11

1. Dostawy realizowane są wyłącznie na terenie Polski.
2. W przypadku dokonania zakupów poniżej 500 zł brutto (po uwzględnieniu wszystkich rabatów) koszt dostawy wynosi:
a. 15 zł – dostawa do paczkomatu,
b. 17 zł – przesyłka kurierska przy przedpłacie,
c. 25 zł – przesyłka kurierska za pobraniem.
3. W przypadku dokonania zakupów powyżej 500 zł brutto (po uwzględnieniu wszystkich rabatów) koszt dostawy wynosi:
a. 0 zł – przesyłka kurierska przy przedpłacie,
b. 0 zł – dostawa do paczkomatu,
c. 25 zł – przesyłka kurierska za pobraniem.

§ 12

1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia Klienta będącego Konsumentem i EWA podlegają zwrotowi.
2. Odstąpienie przez Klienta będącego Konsumentem od umowy wymaga złożenia przez Klienta będącego Konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (pobierz dokument). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość dla swojej skuteczności musi zostać wysłane do EWA przed upływem wskazanego powyżej 14-dniowego terminu.
3. Klient będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić towar do siedziby firmy EWA niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz zwracany towar należy wysłać na adres:

F.H.U. „EWA” Ewa Bielecka
ul. Piastowska 67
32-651 Łęki

5. Przesyłkę ze zwracanym towarem Klient będący Konsumentem obowiązany jest wysłać na swój koszt (za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty lub innej instytucji). EWA nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
6. W razie odstąpienia od umowy płatności dokonane przez Klienta będącego Konsumentem zostaną zwrócone Klientowi będącemu Konsumentem we wskazany przez niego sposób, na podany przez Klienta numer rachunku bankowego, w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania przez EWA towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego Konsumentem dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej. W razie nie podania przez Klienta będącego Konsumentem sposobu dokonania zwrotu uiszczonych płatności, EWA dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący konsumentem.
7. Zwracany towar winien być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania.
8. Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.
9. Zwrot towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej oznacza rezygnację Klienta będącego Konsumentem z udziału w tej akcji promocyjnej, w tym utratę prawa do nabycia towaru na warunkach promocyjnych.
10. Towary o właściwościach określonych indywidualnie przez Klienta (np. wyroby przeszyte, szyte, haftowane itp.) nie podlegają zwrotom. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje także w pozostałych przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 13

1. EWA dokłada wszelkich starań, aby oferowany przez sklep internetowy towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże gdyby towar posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź był niezgodny z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. W przypadku wadliwości zamówionego towaru, EWA odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, o ile zostanie ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi będącemu Konsumentem.
3. Klient będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił EWA o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomi EWA niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
4. W przypadku wady towaru Klient zgłaszający żądanie powinien wskazać, wedle swojego wyboru, roszczenie przysługujące mu na mocy przepisów Kodeksu cywilnego.
5. Klient zgłasza reklamację poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacji (pobierz dokument).
6. Zgłoszenie reklamacji oraz reklamowany towar należy wysłać na adres:

F.H.U. „EWA” Ewa Bielecka
ul. Piastowska 67
32-651 Łęki

7. EWA w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
8. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar wadliwy zostanie doprowadzony do stanu zgodnego z umową w pierwszej kolejności poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki z wadliwym towarem od Klienta, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Do wykonywania praw z tytułu rękojmi za wady towaru zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
9. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem odmowy uwzględnienia reklamacji.
10. EWA nie odpowiada za różnice pomiędzy towarem w rzeczywistości, a na zdjęciu, które wynikają z indywidualnych ustawień komputera Klienta. Mowa tutaj o różnicach kolorów, proporcji, saturacji i innych podobnych parametrów, które mają wpływ na błędne postrzeganie oferowanego towaru przez Klienta.

§ 14

1. EWA każdorazowo dokumentuje sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego, dostarczając Klientowi paragon fiskalny lub fakturę VAT.
2. Tytułem udokumentowania sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego na rzecz Klienta będącego Przedsiębiorcą EWA wystawia fakturę VAT.
3. Tytułem udokumentowania sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego na rzecz Klienta będącego Konsumentem EWA wystawia paragon fiskalny, a na żądanie Klienta zgłoszone przy zamówieniu towaru wystawia fakturę VAT.
4. W przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, faktura VAT do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy. Sprzedawca nie ma prawa wystawienia faktury VAT dla przedsiębiorcy do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy.
5. W przypadku wystawienia faktury VAT na żądanie zgłoszone przez Konsumenta do egzemplarza faktury pozostającego u EWA dołącza się paragon fiskalny dokumentujący tę sprzedaż dostarczony przez Klienta.

§ 15

1. Administratorem danych osobowych Klienta sklepu internetowego magiawnetrz-sklep.pl jest F.H.U. „EWA” Ewa Bielecka z siedzibą w Łękach, ul. Piastowska 67, 32-651 Łęki.
2. Dane osobowe przetwarzane będą przez EWA wyłącznie do celów wykonania umowy oraz realizacji zamówienia.
3. Bez odrębnej zgody Klienta dane osobowe nie będą udostępnianie innym odbiorcom danych osobowych.
4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe wykonanie umowy oraz realizacja złożonego zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz wysyłki produktów.
6. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych, w tym na przesyłanie Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej newslettera.

§ 16

1. EWA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie magiawnetrz-sklep.pl i odnoszą się do zamówień zgłoszonych po ich publikacji.
2. EWA zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, usuwania oraz dodawania nowych towarów do asortymentu sklepu internetowego oraz przeprowadzania, odwoływania oraz zmian w akcjach promocyjnych.